email: info@nzconreal.cz  -  tel: +420 606 248 978  -  IČO: 02537010  -  DIČ: CZ02537010  -  bankovní spojení: 107-6576210227/0100  -  dat.schránka: ye9aket

NZ Con-Real s.r.o. - služby

než začnu stavět logo než začnu podnikat logo Průkazy ENB


Služby

 • nezzacnustavet.cz

 • Naše společnost je více než projekční kancelář a více než stavební firma. Předejte nám vaše informace, požadavky a my je převedeme ve skutečnost. Zabýváme se veškerou činností realizační i legislativní v oboru stavebnictví. Jsme společnost osvědčená autorizací pro projekci staveb, technologických zařízení staveb a průkazů energetické náročnosti budov.

  Výběr pozemku

  Geodetické služby, existenci sítí, věcná břemena, hydrogeologický průzkum, radonové měření

  Návrh stavby

  Dispoziční řešení, konstrukční řešení, zpracování studií, vizualizace, materiálová a energetická koncepce stavby

  Příprava projektu

  Projednání záměru podle zpracované studie, zajištění posouzení z hlediska BOZP, prašnosti, hlučnosti, oslunění,…

  Projektová činnost

  Umístění stavby, koordinace sítí, zpracování dokumentace, architektonické návrhy včetně návrhu řešení, zajištění stavební legislativy

  Realizace stavby

  Terénní úpravy, vytýčení stavby, založení stavby, zahradní úpravy, technické poradenství, autorský dozor stavby, technický dozor stavby, spolupráce při realizaci stavby

  Více informací na www.nezzacnustavet.cz

 • nezzacnupodnikat.cz

 • Naše společnost Vám nabízí kompletní servis v oblasti marketingu a ekonomické složky firmy. Navrhneme a zrealizujeme Váš marketingový plán. Zabýváme se webovou tvorbou, včetně e-shopů s nafocením produktů, návrhem a tiskem vizitek, propagačních materiálů (letáků, bloku, propisek atd.), zdarma vám nabídneme výběr ze stovek grafických návrhů vizitek. Také nabízíme vedení účetnictví a ekonomické poradenství.

  Tvorba webové prezentace

  Návrh a spuštění webu, včetně emailu

  Návrh loga a propagačních předmětů

  Vytvoření nebo úprava loga se zakomponováním do marketingového plánu

  Tiskařské služby

  Tisk vizitek, letáků, plakátů, bloků a dalších propagačních předmětů za ceny nižší než konkurence

  Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

  Vedení daňové evidence a účetnictví, účtování mezd, finanční analýzy, ekonomické poradenství

  Více informací na www.nezzacnupodnikat.cz

 • prukazyenb.cz

 • Tvorba průkazů energetické náročnosti budov

  Zpracujeme PENB pro jakýkoli objekt. Pokud k objektu není projektová dokumentace, stavbu zaměříme. Průkazy zašleme elektronicky nebo v tištěné podobě dobírkou.

  Obsahem každého průkazu ENB je:
  - grafické znázornění ENB
  - protokol průkazu ENB
  - seznam konstrukcí systémové hranice zóny
  - výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831
  - výpis a snímek z KN
  - oprávnění ke zpracování průkazu ENB

  Návrhy pro snížení energetické náročnosti

  Pokud posuzovaný objekt nesplní požadovanou nebo očekávanou energetickou třídu, tak navrhneme opatření, která hodnoty objektu posunou. Navrhneme Vám jak změny v konstrukcích například pro zateplení, tak i systém vytápění, ohřevu vody, osvětlení, klimatizace, rekuperace atd. tak, aby byl objekt v požadované nebo očekávané energetické třídě.

  Posuzování konstrukcí

  Posoudíme Vám jakoukoli konstrukci, buď stávající nebo nově navrženou, ať už pro informativní zpracování nebo aby splnila energetickou náročnost a zároveň nedocházelo ke kondenzaci v konstrukci. Posouzení konstrukcí je vhodné například pro stavby před zateplením. Posuzujeme konstrukce střech, stropů, stěn ochlazovaných i neochlazovaných a podlah přilehlých k zemině nebo podlah mezi patry vytápěných i nevytápěných prostor.

  Vyřizování dotačních titulů

  Jednou z mnoha služeb, které naše společnost nabízí, je vyřizování dotačních titulů. Tvorba PENB ukáže současný stav objektu. Pokud hodnoty PENB nesplní minimálně energetickou třídu C, tak jsou vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti.
  Evropská unie, ale i Česká republika, nabízí čerpání dotačních titulů pro snížení energetické náročnosti budovy. Pro rodinné domy vyřizujeme dotace Zelené úsporám. Pro bytové domy, které mají právní subjektivitu neboli IČO jsou neustále obnovovány dotační tituly pro snížení energetické náročnosti. Pro podnikatele je možné čerpat dotační tituly například na developerské projekty, které splní energetické požadavky. Municipality mohou čerpat dotační programy, které jsou určeny pro kulturní, vzdělávací, bytové nebo volnočasové objekty v požadované energetické třídě.

  Více informací na www.prukazyenb.cz


Najdete nás:

NZ Con-Real s.r.o.

U Terezínské křižovatky 161
412 01, Litoměřice

areál společnosti
Gertabau s.r.o.
Zadat poptávku

nzconreal
konzultace
realizace než začnu podnikat
než začnu stavět profesionální© webdesign by NZ Con-Real s.r.o. 2014

NZ Con-Real s.r.o.

Společnost NZ Con-Real s. r. o. byla založena 14. 1. 2014. NZ je zkratka pro Než Začnu a Con-Real je složenina anglických výrazů Consultations-Realizations neboli konzultace-realizace.

Původní doménou společnosti byla webová stránka www.nezzacnustavet.cz. Jak je patrné z názvu, tak hlavní činností firmy jsou obory stavebnictví a stavitelství. Dalším segmentem, kterým se společnost zabývá, je reklamní a propagační činnost, včetně tisků a výroby propagačních materiálů. Pro tento další nabízený sortiment služeb byla založena doména www.nezzacnupodnikat.cz. Vzhledem k vysoké poptávce po průkazech energetické náročnosti budov jsme pro vás založili samostatnou doménu www.prukazyenb.cz, která rozšířila portfolio služeb, které NZ Con-Real s. r. o. nabízí.

Hlavní myšlenkou a mottem společnosti je „Šetříme Váš čas“. Snažíme se klientům nabídnout komplexní služby, které jsou odvedeny v 100% kvalitě a preciznosti, časový fond klientů je proto čerpán co nejméně.